Het ontstaansgeschiedenis van de"Nieveen" 


In 1998 is het allemaal begonnen.


In april 1998 bestond de Nederlandse Volkszang afdeling Gasselternijveen 60 jaar.

Tijdens de feestelijke jubileumavond in het Drouwenerzand had Volkszang Gasselternijveen als intermezzo de Groninger zangeres Wia Buze uitgenodigd. Roely Walburg (toenmalig penningmeester van de Volkszang) en Albert Daanje (voorzitter) hadden het plan opgevat om de mannelijke leden van de Volkszang als achtergrondkoor te laten fungeren bij Wia Buze met het lied "Tabee Mien laiverd tabee" .

En aldus geschiedde. Het werd een grandioos succes. Iedereen was enthousiast. Vrij spoedig daarna werd zelfs het idee geopperd om met deze mannen als apart koor binnen de Volkszang verder door te gaan. Albert Daanje nam de taak van dirigent op zich en een accordeonist werd gevraagd het koor te begeleiden. Zo zorgden ze ook voor een repertoire, dat in eerste instantie bestond uit zeemansliedjes. En zo ontstond al snel een groepje van 17 mannen die onder de naam "The Seaboys" verder ging. Het repertoire bestond voornamelijk uit zeemansliedjes maar werd uitgebreid met andersoortig repertoire.

Door verandering in het repertoire werd de naam van het koor al gauw veranderd in amusementskoor "Nieveenster Jongens". En hoewel het woord "jongens" die de baard nog in de keel moeten krijgen, is er in werkelijkheid sprake van jongens van wat oudere leeftijd. Mannen dus. De meeste jongens zijn al opa geworden. De leeftijd varieert nogal. Het oudste lid is maar liefst 85 jaren jong en het jongste lid 49 jaren oud. 

Na enkele maanden was het repertoire groot genoeg om aan optredens te gaan denken. Het eerste optreden vond plaats tijdens een zomermarkt in Gasselternijveen.

Eind 1998 en in de loop van 1999 meldden zich meerdere mannen aan bij het koor om mee te zingen. De afspraak werd gemaakt dat het koor een onderdeel van Volkszang moest blijven. Voorwaarde was dat mannen die zich voor het koor beschikbaar stelden ook lid dienden te worden van Volkszang. Er kwam ook een eigen bestuur. Het koor kent een ledental van ongeveer 25 leden.

Al vrij spoedig volgden er meerdere optredens. Ook muzikaal is het koor in de loop der jaren erg veranderd. Richard de Geus ging het koor begeleiden op gitaar. Daarnaast zorgde Henk Hollander voor uitbreiding van de instrumentale begeleiding, door de blokfluit en de mondharmonica te gaan bespelen. En later kwamen daar nog de slagstokjes, ongo, tamboerijn en sambaballen bij.

Vanaf 1999 verzorgt het koor elk jaar in januari twee of drie nieuwjaarsconcerten voor de inwoners van Gasselternijveen en de fans. Dit gebeurt natuurlijk in Hotel Nieveen, de thuishaven van de jongens.

Maar de Nieveenster Jongens wilden meer. In het jaar 2000 werd de eerste CD geboren in de watertoren in Stadskanaal. De verkoop van deze CD verliep volgens het koor een beetje stug maar na verloop van tijd begon het toch te lopen mede door het aantal optredens en de populariteit die het koor door de jaren heen genoot. En daarom werd er in 2004 gedacht aan een 2e CD. Het repertoire was geen probleem, maar financieel wel maar al gauw waren we daar uit. En zo vonden we EA audio produktions bereid om onze 2e CD te produceren en na veel repetities was het in mei 2005 dan zo ver dat de opname in de kerk in Wildervank kon beginnen. Toen kwam de dag 9 september dat onze CD werd gepresenteerd. Al snel bleek dat ons thuishaven Hotel Nieveen te klein was, dus moesten we naar een grotere locatie uitwijken en kwamen terecht bij Zalencentrum Gieten met een zaal van 260 personen. We dachten dat het daar veel te groot was maar niets was minder waar want de kaarten waren binnen de kortste tijd uitverkocht. En wederom werd Wia Buze uitgenodigd om haar liedjes ten gehore te brengen en waarvan er ook weer een liedje “De Zee” mocht worden meegezongen door de Nieveenster Jongens als achtergrondkoor. Samen werd het een groot succes waar we nog lang aan terug denken.

De CD verkoop loopt zeer voorspoedig zodat er misschien gedacht kan worden aan een nieuwe oplage of een derde CD. Wij hopen dat u zo een indruk hebt gekregen over het ontstaan en bestaan van de Nieveenster Jongens.